Офис

ул. Кукуш 7,
1345 София, България
Phone: +359 2 8129 474 /438
Fax: +359 2 8129 479
Email: info@balkangamingexpo.com
www.balkangamingexpo.com

 

Лица за контакт:

Милена Цанкарска

Ръководител проект;

Мениджър Маркетинг и продажби

Phone:+359 2 812 9474; +359 882 410 676

Email: milena@balkangamingexpo.com

 

Наталия Баевска

Финансов мениджър

 

Phone:+359 2 812 9438; +359 885 668 687

Email: baevska@balkangamingexpo.com

 

Христиана Петкова

Маркетинг и ПР Координатор

 

Phone: +359 2 812 9482; +359 884 736 106

Email: hristiana@balkangamingexpo.com

 

Валя Богданова

Мениджър събития

Phone:+359 885 880 744

Email: valya@balkangamingexpo.com

 

Теодора Калинкова

Конферентен Координатор

Phone: +359 2 812 9333; +359 887 798 499

Email: teodora@eegamingsummit.com

 

Милен Танев

Технически Координатор

Phone: +359 2 812 9443; +359 884 110 454

Email: tanev@balkangamingexpo.com