BEGE е водещото изложение за игралната и развлекателната индустрия в региона на Източна Европа.