За последните 10 години BEGE се е утвърдило като център за иновации, споделяне на опит и създаване на важни контакти.